Zielona linia 19 524

Strona w kotraście BIP

Centrala (32) 618-19-00

Fax: (32) 618-19-01

urzad@pup-jaworzno.pl

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2014 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Statystyki graficzne
Jesteś tutaj:
Dodane przez: S K (2014-06-19 00:00) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-07-16 10:48)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie prosi pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osoby niepełnosprawnej lub otrzymaniem refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej o kontakt:

- w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej tel. 032 61 81 928, pokój nr 101,
- w sprawie zorganizowania stażu dla osoby niepełnosprawnej tel. 032 61 81 927, pokój nr 102.

więcej
Dodane przez: S K (2014-06-19 00:00) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-07-16 10:48)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że do "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 6.2 PO KL oraz do Załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu, tj. "Umowa o udzielenie wsparcia finansowego" w ramach w/w. projektu zostały wprowadzone zmiany Aneksem nr 3 z dnia 23.04.2014r. (Regulamin) oraz 04.06.201r. (Załącznik nr 5).

więcej
Dodane przez: S K (2014-06-19 00:00) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-07-16 10:48)
    

W związku z wejściem w życie z dniem 27 maja 2014 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zamieszcza poniżej tekst w/w ustawy wraz
z nowelizacją:

 

   
                                 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)
zmiana ustawy ogłoszona w dniu 12 maja 2014r.
więcej
Dodane przez: S K (2014-06-19 00:00) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-07-16 10:48)

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany organizacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie związane z obsługą klienta. Podział osób bezrobotnych wg liter nazwiska, obsługiwanych przez indywidualnych doradców klienta, obowiązujący od dnia 26 maja 2014 r.:

 

LITERY

DORADCA KLIENTA

NR POKOJU

NR TELEFONU

A - B

Agata Wnorowska

114

32 618-19-14

C - Dy

Adriana Moryc

Dz - Gru

Katarzyna Piszczek

115

32 618-19-15

Gry - Kal

Katarzyna Siemek

Kał - Kow

Natalia Marszałek

116

32 618-19-16

Koz - L

Anna Żbik

Ł - Muc

Wanda Chabiniak

117

32 618-19-17

Mud - Piech

Daria Gucik

Pieci - Są

Anna Gut

118

32 618-19-18

Sb - Szc

Ewelina Burak

Szd - Wie

Monika Woźniak

119

32 618-19-19

Wif - Ż

Magdalena Piech-Baran


Za niedogodności związane ze zmianami przepraszamy.

więcej
Dodane przez: S K (2014-04-23 11:25) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-23 11:29)

Nowe formy pomocy skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców (m.in. bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie) wprowadzone przez nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie z chwilą otrzymania dodatkowych środków na ten cel o czym poinformujemy stosownym komunikatem.

więcej
Dodane przez: S K (2014-04-23 11:25) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-23 11:29)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji konkursu dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością LODOŁAMACZE 2014. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa. Więcej informacji na stronach: www.lodolamacze.info.pl, www.popon.pl oraz pod nr telefonu: (32) 745 27 20, 509 825 167.

więcej
Dodane przez: S K (2014-04-23 11:25) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-23 11:29)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że zakończył się nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostajacych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Listy Rankingowe do pobrania poniżej:

więcej
Dodane przez: S K (2014-04-23 11:25) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-23 11:29)

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne posiadające niepełnosprawność znaczną lub umiarkowaną do udziału w projektach:

 • Absolwent II - Osoby w wieku 16 – max 30 lat ze znacznym lub umiarkowanym – sprzężonym stopniem niepełnosprawności
 • 45+ II - Osoby w wieku 45-65 lat ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
więcej
Dodane przez: S K (2014-02-11 09:00) | Zmodyfikowane przez: (2014-02-11 09:04)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do udziału w programie  „JUNIOR”, celem którego jest  umożliwienie wejścia w życie zawodowe,  odbycie stażu oraz zdobycie zatrudnienia, młodym osobom  niepełnosprawnym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w PUP Jaworzno,
ul. Północna 9b, pok. 120,  tel. 32 61-81-920.

 

więcej
Dodane przez: S K (2014-02-11 09:00) | Zmodyfikowane przez: (2014-02-11 09:04)

 

W związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego „Nasze wsparcie – Twój sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do udziału w projekcie osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy przez podjęcie zatrudnienia z zastosowaniem działań aktywizujących oraz zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie przy ul. Północnej 9b w pokoju 112, I piętro oraz pod nr telefonu 32 61 81 912.
Szczegóły projektu...

więcej
Dodane przez: S K (2014-02-11 09:00) | Zmodyfikowane przez: (2014-02-11 09:04)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o zakończeniu I etapu rekrutacji uzupełniającej do projektu “Kierunek przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w II etapie rekrutacji uzupełniającej do pobrania poniżej:

więcej
Dodane przez: S K (2014-02-11 09:00) | Zmodyfikowane przez: (2014-02-11 09:04)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że zakończył się nabór uczestników/uczestniczek w ramach II edycji projektu “Kuźnia Przyszłych Pracowników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Listy Rankingowe do pobrania poniżej:

 

więcej
Dodane przez: S K (2014-01-24 14:33) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-01-24 14:40)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że zakończył się nabór uzupełniający uczestników/uczestniczek do projektu „Akademia Kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Listy Rankingowe do pobrania poniżej:

więcej
Dodane przez: S K (2014-01-24 14:33) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-01-24 14:40)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż uległa zmianie kwota dotacji w projekcie „Kierunek przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 PO KL. Dotychczasowa kwota jednostkowa dotacji wynosiła 21 662,00 zł i uległa podwyższeniu o wartość 248,32 zł. W związku z powyższym aktualna kwota dotacji wynosi 21 910,32 zł. 

więcej
Dodane przez: S K (2014-01-24 14:33) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-01-24 14:40)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o wstępnych wynikach oceny formularzy rekrutacyjnych z I etapu rekrutacji (uzupełniającej) do projektu “Kierunek przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Listy Rankingowe z I etapu rekrutacji przed procedurą odwoławczą do pobrania poniżej:

więcej
Dodane przez: S K (2014-01-24 14:33) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-01-24 14:40)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że zakończył się nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostajacych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Listy Rankingowe do pobrania poniżej:

więcej
Dodane przez: S K (2013-12-18 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2013-12-18 14:01)

„Zasady rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie w 2014 roku"

                 

Mając na względzie racjonalność i celowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na organizację staży w 2014., tut. Urząd przy rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będzie brał pod uwagę „Zasady rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie w 2014 roku". Ponadto tut. Urząd udostępnia nowy formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej oraz dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostajacej w zatrudnieniu.

Wnioski znajdują się w Dokumentach do pobrania

więcej
Dodane przez: S K (2013-12-18 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2013-12-18 14:01)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.) informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2013 rok przesyłane będą do 28 lutego 2014r.

więcej
Dodane przez: S K (2013-12-18 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2013-12-18 14:01)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że stypendia stażowe i szkoleniowe wypłacone uczestnikom projektów:

 • EFS PO KL 6.1.3 „Nasze wsparcie – Twój Sukces”
 • EFS PO KL 6.1.1 „Młodzi aktywni, kreatywni”
 • EFS POKL 7.2.1 „ Kuźnia przyszłych pracowników”

jako pomoc otrzymaną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.). W związku z powyższym tut. Urząd nie dokonuje wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT – 11 za 2013 rok dla uczestników w/wym. projektów.

więcej
Dodane przez: S K (2013-12-18 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2013-12-18 14:01)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów oraz uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2014 roku. W tym roku nabór został objęty limitem 150 podań na całą Polskę. Województwo śląskie może przyjąć 6 podań (liczy się kolejność złożenia pełnego oraz prawidłowo uzupełnionego kompletu dokumentów). W przypadku, gdy liczba studentów zainteresowanych podjęciem pracy wakacyjnej w roku 2014 będzie większa niż przyznany dla województwa śląskiego limit – podania osób zainteresowanych będą przyjmowanie na listę rezerwową.

więcej
Forma aktywizacji Miejscowość Adresat Miejsc Stanowisko Ważność oferty
Porady grupowe PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2013-11-28 do 2014-12-31 szczegóły
Plan szkoleń na 2014 rok PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2014-03-25 do 2014-12-31 szczegóły
Pierwsza stronapierwsza Poprzednia stronapoprzednia Strona nr: 1 Następna stronanastępna Ostatnia stronaostatnia
Trener pracy moją szansą! Weź udział w projekcie dla pełnoletnich bezrobotnych niepełnosprawnych!

Firma KALICH Justyna Kalich oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w programie pn. „Trener pracy moją szansą! - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program aktywizacji społeczno – zawodowej skierowany jest do 40 osób pełnoletnich, niezatrudnionych oraz posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Celem programu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego i śląskiego. W ramach programu uczestnicy/uczestniczki objęci zostaną indywidualnym wsparciem trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa.

Nie czekaj! Ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji nt. programu znajdziesz TUTAJ

lub pod numerami tel.: 728-603-622, 731-705-806, 731-705-781  

Dodane przez: S K (2014-03-04 13:49) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-07-25 13:33)
Chcesz zostać programistą?

Jeśli chcesz zostać programistą komputerowym wejdź na stronę internetową:
www.kuzniaprogramistow.pl

Misją Fundacji Rozwoju Branży Internetowej NETCAMP jest wspieranie rozwoju branży informatycznej w Polsce. Fundacja podjęła inicjatywę pod nazwą „Kuźnia Programistów”, której zadaniem jest promocja zawodu programista wraz z umożliwieniem rożnym grupom zawodowym i wiekowym nauki programowania od podstaw. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnego e-learningowego kursu programowania. Więcej informacji nt. kariery programisty na www.kuzniaprogramistow.pl

Dodane przez: S K (2013-12-09 11:30) | Zmodyfikowane przez: (2013-12-09 11:30)
Trening Smaków

                                                         

 

 

 

Firma EVACO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Trening Smaków” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do kucharzy oddelegowanych na szkolenia przez pracodawcę z mikro przedsiębiorstw z województwa śląskiego, prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Projekt zakłada bezpłatny udział w szkoleniach obejmujących 88 godzin szkoleniowych prowadzonych przez znakomitych trenerów oraz zapewnia zapoznanie się z nowymi trendami sztuki kulinarnej i nowoczesnym sprzętem gastronomicznym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy edycje szkoleń w następujących terminach:

 • styczeń – czerwiec 2014r.,

 • czerwiec – listopad 2014r.,

 • wrzesień 2014r. - luty 2015r.

Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na: www.treningsmakow-slask.pl

Dodane przez: S K (2013-12-27 12:27) | Zmodyfikowane przez: S K (2013-12-27 12:27)
Zapraszamy do udziału w projekcie „NOWY ZAWÓD = PEWNA PRACA”

 

 

 

Firma TERRA  Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza osoby zainteresowane do II tury naboru do projektu „Nowy zawód = pewna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację działań mających na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczną osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (w szczególności długotrwałego) i ubóstwa, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez kompleksowe wsparcie tych osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Poradnictwo psychologiczne  - indywidualne oraz  grupowe,
 2. Szkolenie zawodowe -  pracownik ds. kadr i płac, sprzedawca,  pracownik kancelaryjny,
 3. Szkolenia językowe -  język angielski oraz niemiecki,
 4. Szkolenia komputerowe -  ECDL Start,
 5. Staż u pracodawców ( 6 m-cy) w zawodzie, w którym uczestnik projektu odbył szkolenie zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na : www.nowyzawod-pewnapraca.pl

Dodane przez: S K (2014-02-12 14:19) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-02-12 14:19)
IT Grzegorz Chojnacki zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: „Nowe umiejętności – nowe możliwości

 

 

 

IT Grzegorz Chojnacki w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Nowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 8.1.2 PO KL

Jeśli jesteś:

 • w wieku 18 – 64 lata,
 • mieszkasz w województwie śląskim,
 • staraciłeś/aś pracę w okresie ostatnich 6-mcy lub jesteś zagrożony/a zwolnieniem

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia zawodowe: „Spawacz metoda MIG i MAG”, „Pracownik obsługi biur z elementami kadr – płac i księgowości”„Pracownik ochrony osób i mienia bez licencji – magazynier”, „Telemarketer – sprzedawca - magazynier”. Plakat

Dodane przez: S K (2014-02-12 14:21) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-02-12 14:21)
Projekt „Krajowa kampania informacyjno – promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników”

 

 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST zaprasza osoby niedosłyszące i głuchonieme do udziału w projekcie „Krajowa kompania informacyjno - promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Celem projektu jest upowszechnianie zasady równych szans kobiet i mężczyzn w środowisku osób niesłyszących oraz zmniejszenie negatywnych postaw i zjawisk wśród instytucji publicznych i pracodawców wobec osób niesłyszących na rzecz wspierania osób niesłyszących w życiu zawodowym i rodzinnym.                                                                    

Projekt przewiduje pomoc doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na www.glusitv.pl/rownosc

Dodane przez: S K (2014-02-13 11:05) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-03-04 13:50)
Bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych oraz przewidzianych do zwolnienia w ramach projektu „Gotowi do zmian”

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Powodem zwolnień może być zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, zmniejszenie produkcji, reorganizacja zakładu pracy wiążąca się z likwidacją niektórych stanowisk pracy, zmiana technologii produkcji, ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Celem projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji i związanych z tym zwolnień wśród pracowników, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz wśród pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Projekt zakłada bezpłatny udział w jednej z poniższych ścieżek aktywizacyjnych i obejmuje:

ścieżka A:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze
 2. Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 3. Wsparcie pomostowe
 4. Przedłużone wsparcie pomostowe
 5. Pośrednictwo pracy

 • ścieżka B:

 1. Udział w Poradnictwie zawodowym
 2. Udział w szkoleniach przekwalifikowujących
 3. Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do 60 osób mieszkających na obszarze woj. śląskiego. Adresatami wsparcia są osoby należące do jednej z 2 grup:

 • 40 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego/ych procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
 • 20 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 785 78 50, 531 319 161 lub do odwiedzin strony internetowej projektu: www.gotowi.lechaa.pl

Dodane przez: S K (2014-04-03 11:15) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-04-03 11:15)
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”

 

 

 

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-2015 w kwalifikacje i umiejętności  odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezrobotni absolwenci uczelni wyższych (posiadający minimum tytuł licencjata), w wieku 15-30 lat, zameldowani w powiecie województwa śląskiego o wysokiej stopie bezrobocia. Dodatkowe punkty w rekrutacji zostaną przyznane osobom nieposiadającym doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy,
 • kurs „programowanie aplikacji internetowych” wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • półroczny, płatny staż na stanowisku związanym z programowaniem aplikacji internetowych.

 

więcej informacji nt. projektu znajdziesz na www.programowaniekariery.us.edu.pl

Dodane przez: S K (2014-04-28 07:43) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-28 07:43)
7117737d100a748bc669536abc09a18af0d920e7be62a96a45c946af5d6b336e52fabb1d2b3f5578844fe11e55e01ab58874ee979c414ba8e796386ee6acdc65409562ce347e8bf3b6b61adca24d868c8885ebbe35f5d4a1079f7e178ab86325dc109503d4ef93955a988841d57eb9d5426c484351be5399b9f259f44190e5d2c57144d63646cb0645d3bf1e81d3e177e98605c3ab5b01575d60baaae2e533855a7e82120dcdf1e239bf06374018e792bb1c9eca9c4235a38c85e282c3e769526bd189f87e61416d2d39ab0594cb9b4975a85106cdf7e33b869f392dea33598dcdb22a9c32275d42618b3c4a0947230a1ae73158e9bdfd52199f143603482489
Licznik odwiedzin: 1334481
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]